بانک صنعت معدن 

شماره کارت :‌ ۶۲۷۹۶۱۱۱۰۰۴۰۶۷۲۰

شماره حساب : ۰۱۰۰۰۱۴۵۲۳۰۰۹

به نام احمد پورمیکائیل

لطفا در صورت واریز وجه به شماره حساب فیش وجه پرداختی را به شماره واتس آپ ۰۹۰۲۲۸۲۹۶۶۱ ارسال نمایید.