درباره ما

گروه پورمیکائیل که با نام ناژینو شناخته می‌شود تولیدکننده مبلمان برای زندگی مدرن است. ما اسم خود را از درخت «نارون» وام گرفتیم. درختی که به تنومندی و ندرت خود مشهور است. مبلمان ما راه‌حلی تازه برای خانه ایرانی و خانه مدرن است. راه‌حلی که احترام به طبیعت و کاربرد برای خانه‌ را در اولویت خود قرار داده.

خلاقیت و نوآوری در طرح

ناژینو کسب‌و‌کاری است که از دل طبیعت زاده شده. ارتباطی عمیق میان بنیان‌گذاران برند با طبیعت وجود دارد. حس نیاز به محصولاتی که با احترام کامل به زیست‌بوم تولید شده‌اند در برند ناژینو نهادینه شده. همین مسئله موجب شد تا در سال 1381 گروه پورمیکائیل اقدام به تولید محصولاتی کند که معادلات بازار را تغییر دهد. این گروه تصمیم گرفت تا  برند ناژینو را ایجاد کند تا بتواند در فضایی مناسب به صورت مستقیم با خریداران در ارتباط باشد و ادویه‌ای تازه از طبیعت را به خانه‌ها ارائه دهد. همچنین جوهره برند ناژینو بر پایه کهن‌الگوی «جستجوگر» ایجاد شده. این جوهره ما را مجاب می‌کند تا همیشه به دنبال راه‌حلی تازه برای خانه‌های ایرانی و حتی فراتر از مرزها باشیم. ماجراجویی و کشف در ذهنیت ما رسوخ کرده و تلاش داریم تا محصولات ما هم این حس را بازتاب دهد.

 

ما جستجوگریم و برای رسیدن به بهترین، پس در جستجوی بهترین باش!