ناژینو چیست؟

کلمه ناژینو برگرفته از نارون است. ناژینو از منظر تجاری برندی از گروه پورمیکائیل است که تلاش دارد فرصت‌های تازه به همراه دیدگاهی تازه در زمینه مبلمان را ایجاد کند. اصلی‌ترین محصول گروه ناژینو میز تلویزیون است. در طراحی محصولات ما سلایق مختلفی جا داده شده و باعث شده که طرح‌ها از یک زبان کمک بگیرند و تنوع دوچندانی هم داشته باشند.

اما تنها منظر تجاری مهم نیست، بلکه فرهنگ و فلسفه یک برند هم حائز اهمیت است.

فلسفه برند ناژینو چیست؟

برند ناژینو از آرکی‌تایپ و کهن‌الگوی جستجوگر پیروی می‌کند. در قلب هویت جستجوگر، عنصر کشف ناشناخته نهادینه شده. باید گشت و گشت و گشت تا به سرچشمه سوالات رسید. ما پاسخ بسیاری از سوالات خود را از طبیعت می‌گیریم. طبیعت برای ما نمایان‌گر توازنی در عین نامتعادلی است. توازنی که به آن احترام می‌گذاریم.

ارتباط ما با طبیعت در محصولات و در روند بازگشت به طبیعت نمایان است. محصولات ما از طبیعت سرچشمه می‌گیرند و به همین خاطر ما هم با کاشت نهال و تلاش برای حفظ زیست‌بوم اطراف خود، به آن کمک می‌کنیم.